หมอเจี๊ยบ เผยอาจไม่ใช่แพทย์ที่เก่งที่สุด แต่สิ่งหนึ่งที่มีคือจรรณยาบรรณ เพราะเราคือหมอของประชาชน

หมอเจี๊ยบ เผยอาจไม่ใช่แพทย์ที่เก่งที่สุด แต่สิ่งหนึ่งที่มีคือจรรณยาบรรณ เพราะเราคือหมอของประชาชน

หมอเจี๊ยบ เผยอาจไม่ใช่แพทย์ที่เก่งที่สุด แต่สิ่งหนึ่งที่มีคือจรรณยาบรรณ เพราะเราคือหมอของประชาชน
VDO__

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *